Knygos leidykla:  
„Trys žvaigždutės"

Viršelio tipas:  
minkštas

Kodas: PRD3271309515
Pristatymas: nuo 2 iki 7 dienų

Aprašymas:

Jeronimas Laucius. JEI TAU SUNKU. TU TOKS VIENINTELIS ESI. 96 p., Kad ir kur Tu ei­tum, kad ir ko­kio­je ak­la­vie­tėje, gūdžio­je nak­ty­je at­si­dur­tum, įsi­klau­sęs į sa­vo sie­los bal­są, vi­suo­met ga­li išgirs­ti: aš ga­liu Tau pa­dėti. Tai daug kartų kartotų leidimų skaitytojų pripažinta, kaip terapinė priemonė, knyga. Ji – geriausia dovana, ypač Kalėdų proga.